• غذاهای دامی با منشاء حیوانی

    غذاهای دامی با منشاء حیوانی

    غذاهای دامی بامنشا حیوانی شامل فرآورده‌هائی از دام و طیور می‌باشد که از نظر مصارف انسانی و صنعتی قابل استفاده نبوده و یا به‌علت ارزانی و فراوانی و نیز بالا بودن ارزش غذایی آنها باید در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار گیرند.

  • باقیمانده حیوانات دریائی در خوراک دام و طیور

    باقیمانده حیوانات دریائی در خوراک دام و طیور

    از ماهی می‌توان به‌صورت کامل آن و چه از باقیمانده‌اش در تغذیه دام و تغذیه طیور استفاده به‌عمل آورد. بطورکلی ماهی‌هایی را که مورد مصرف تغذیه انسانی ندارند اغلب در همان محل صید به‌صورت غذای حیوانی درآورده و به بازار عرضه می‌نمایند.

عناوین اصلی