• غذاهای دامی با منشاء حیوانی

    غذاهای دامی با منشاء حیوانی

    غذاهای دامی بامنشا حیوانی شامل فرآورده‌هائی از دام و طیور می‌باشد که از نظر مصارف انسانی و صنعتی قابل استفاده نبوده و یا به‌علت ارزانی و فراوانی و نیز بالا بودن ارزش غذایی آنها باید در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار گیرند.

  • باقیمانده بدن حیوانات در خوراک دام و طیور

    پودر گوشت و استخوان در خوراک طیور

    یکی از مکمل های غذایی مهم و با ارزش در خوراک دام و طیور باقیمانده بدن حیوانات در کشتارگاه ها مانند گوشت، خون، استخوان و غیره می باشد که به ‌علت دارا بودن پروتئین زیاد در قالب پودر گوشت، پودر استخوان، پودر تمام بدن، محتویات شکمبه وغیره به عنوان مکمل غذایی در دام و طیور استفاده می شوند.

عناوین اصلی