• دانه های مورد استفاده در خوراک دام و طیور

    دانه های مورد استفاده در خوراک دام و طیور

    دانه‌های علوفه‌ای غذاهای متراکمی هستند که مقدار سلولز آنها کم و برعکس حاوی مقدار زیادی مواد هیدروکربنه (نشاسته) می‌باشند و برای تغذیه دام و طیور به‌کار می‌روند.

  • پوشش خاربی دانه ها در خوراک دام

    پوشش خاربی دانه ها در خوراک دام

    اعضائی که دانه گیاهان را احاطه می‌کند و آنرا را می‌پوشاند پوشش‌های خاربی دانه‌ها هستند که به شکل‌های مختلف در خوراک دام مصرف می‌شوند.

عناوین اصلی