ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسپرس

اسپرس (Sainfoin) در خوراک دام

اسپرس (Sainfoin) در خوراک دام ۱۴۰۰/۳/۲۰ 10:28:49 AM

گیاه اسپرس (Sainfoin) یکی از علوفه‌های مخصوص خوراک دام است که معمولا در زمینه‌های آهکی که کشت شبدر و یونجه مقدور نیست، کشت می‌گردد ولی محصول آن در هرحال از شبدر و یونجه کمتر است.