• اسپرس (Sainfoin) در خوراک دام

    اسپرس Sainfoin در خوراک دام

    گیاه اسپرس (Sainfoin) یکی از علوفه‌های مخصوص خوراک دام است که معمولا در زمینه‌های آهکی که کشت شبدر و یونجه مقدور نیست، کشت می‌گردد ولی محصول آن در هرحال از شبدر و یونجه کمتر است.

عناوین اصلی