ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

شبدر قرمز

شبدر قرمز (Trifolium pratense) در خوراک دام

شبدر قرمز (Trifolium pratense) در خوراک دام ۱۴۰۰/۳/۱۷ 2:06:30 PM

در حال حاضر شبدر قرمز را در غالب نقاط دنیا بصورت مرتع مصنوعی ۲ - ۳ ساله تنها و یا مخلوط با گندمیان کشت کرده و تمام حیوانات با اشتهای فراوان از آن تغذیه می‌نمایند.

عناوین اصلی