• گوسفند شکم سیاه باربادوس (Barbados Blackbelly)

    گوسفند نژاد شکم سیاه باربادوس

    گوسفند شکم سیاه باربادوس (Barbados Blackbelly) نژادی از گوسفندان بومی جزیره باربادوس در دریای کارائیپ است. با نام باربادوس باریگا نیگرا یا به همان نام ساده‌ی شکم سیاه نیز شناخته می‌شود.

عناوین اصلی