• مسمومیت طیور با انواع گازها

    مسمومیت طیور با انواع گازها

    گازهای مختلف موجود در دانه‌های طیور باعث ایجاد مسمومیت می‌شود و عوارض بسیاری را به‌دنبال دارد. در متن ذیل با برخی از این گازها آشنا می‌شویم.

عناوین اصلی