• گربه نژاد بیرمن (Birman)

    گربه نژاد بیرمن

    گربه نژاد بیرمن (Birman) حیوانی متمایز و افسانه‌ایست با چشمانی آبی و مسحورکننده. همچنین دارای اصالت و تاریخچه‌ای عجیب و غریب می‌باشد.

عناوین اصلی