• گربه نژاد اسفینکس (Sphynx cat)

    گربه نژاد اسفینکس

    اصلی‌ترین ویژگی گربه نژاد اسفینکس (Sphynx cat) نداشتن پوشش مویی است. نه اینکه کاملاً بی‌مو باشن، بلکه بدن آنها مانند پوست هلو از موهایی ریز و نازک پوشیده شده است.

عناوین اصلی