• چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد

    چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد

    چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد باید نشانه‌های بیماری زیر را در آن جستجو کرد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی