ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد

چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 10:29:42 AM

چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد باید نشانه‌های بیماری زیر را در آن جستجو کرد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی