• اگر در قسمتی از پوست بدن گوسفند تیرگی دیده شود

    اگر در قسمتی از پوست بدن گوسفند تیرگی دیده شود

    اگر در قسمتی از پوست بدن گوسفند تیرگی دیده شود در این‌صورت باید با بررسی دیگر علائم اقدام به شناسایی عارضه و درمان نمود. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی