• چنانچه در گوسفندی خارش وجود داشته باشد

    چنانچه در گوسفندی خارش وجود داشته باشد

    چنانچه خارش وجود داشته باشد در این‌صورت باید به عوارض زیر مشکوک شد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی