• تنظیمات سالن پرورش بوقلمون

    تنظیمات سالن پرورش بوقلمون

    برای سالن پولت‌های یک‌روزه، دو گونه چیدمان پیشنهاد می‌شود: چیدمان پرورش نقطه‌ای، چیدمان سراسری سالن

عناوین اصلی