• اسکن بینی حیوانات هویت واقعی آنها را رو می کند

    اسکن بینی حیوانات هویت واقعی آنها را رو می کند

    همانطور که برای تشخیص هویت انسان‌ها از اثر انگشت استفاده می‌شود؛ فناوری شناسایی حیوانات خانگی با استفاده از اسکن بینی، به شرکت‌های بیمه کمک می‌کند تا راه تقلب را بسته و بتوان هویت دقیق سگ‌ها را تشخیص داد.

عناوین اصلی