ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تعادل اسید ـ باز در پرندگان

تعادل اسید ـ باز در پرندگان ۱۳۹۹/۱۱/۱ 10:22:58 AM

pH طبیعی در پرندگان بین 7/32 تا 7/45 است و به‌نظر می‌رسد همان سیستم بافری که pH خون پستانداران را تنظیم می‌کند، در پرندگان نیز وجود دارد.

عناوین اصلی