• بایدها و نبایدها

    راهنمای نوازش گربه

    نواحی از بدن گربه که باید از نوازش آنها خودداری کنید

    یکی از بهترین نکات نگهداری گربه‌ها اینست که می‌توانید از لمس کردن، در آغوش گرفتن و نوازش موی نرم آنها لذت ببرید. اما باید به نکاتی دراین خصوص دقت کرده و مراقب باشید.

عناوین اصلی