• تشخیص مسمومیت برخی از داروها

  تشخیص مسمومیت برخی از داروها

  راه‌های تشخیص مسمومیت توسط برخی از داروها در ادامه آمده است.

 • تشخیص مسمومیت با مواد مخدر

  تشخیص مسمومیت با مواد مخدر

  برای تشخیص مسمومیت با مواد مخدری چون مرفین و تریاک یا نیکوتین از این روش‌ها استفاده نمایید.

 • جستجوی داروها در تشخیص سموم

  جستجوی داروها در تشخیص سموم

  برای تشخیص داروهای مسموم‌کننده ابتدا بایستی نمونه امعا و احشا را به یکی از روش‌های ذکر شده در ابتدای مبحث تحت عمل ترسیب پروتئین قرارداد سپس با کمک حلال‌های آلی و استفاده از PHهای مختلف داروهای اسیدی و خنثی را از محلول‌های آبی اسیدی وداروهای قلیائی را از محلول‌های آبی قلیائی شده استخراج نمود.

 • تشخیص مسمومیت با سیانور

  تشخیص مسمومیت با سیانور

  جهت تشخیص مسمومیت دام با سیانور باید 30-50 گرم نمونه امعا و احشا یا خون و یا ادرار را در یک بالن تقطیر بریزید و ۵ گرم اسید تارتاریک یا ۵ میلی‌لیتر اسید سولفوریک و نرمال ومقداری آب تا سیال شدن اضافه کرده و به دستگاه تقطیر متصل نمائید.

 • تشخیص فسفر روی و تالیوم (جونده کش)

  تشخیص فسفر روی و تالیوم ، جونده کش

  جهت تشخیص سمومی چون فسفر روی و تالیوم که جونده‌کش هستند در بدن دام به روش‌هایی که در ادامه عنوان شده است، انجام می‌شود.

 • سموم دفع آفات ( فسفره، کلره، کرباماته)

  سموم دفع آفات ، فسفره، کلره، کرباماته

  برای تشخیص سموم دفع آفات مانند فسفره، کلره یا کرباماته، در بدن دام باید از روش زیر کمک بگیرید؛

 • آزمایش تائیدی ارسنیک

  آزمایش تائیدی ارسنیک

  دو روش برای تائید وجود ارسنیک در بدن دام وجود دارد، که در زیر عنوان شده است.

 • آزمایش سموم فلزی

  آزمایش سریع سموم فلزی، روش Reinsch

  برای آزمایش وجود سموم فلزی در بدن دام راه‌های مختلفی برای هم فلز وجود دارد که برخی از آنها در ادامه ذکر شده‌اند.

 • روش های ترسیب پروتئین و استخراج اولیه سم

  روش‌های ترسیب پروتئین واستخراج اولیه سم

  روش‌های ترسیب پروتئین واستخراج اولیه سم به شرح زیر می‌باشد.

 • مراحل جداسازی و تشخیص سم

  مراحل جداسازی و تشخیص سم

  جهت جداسازی و تشخیص مسمومیت دام و حیوانات باید مراحل زیر را طی کرد.

 • نمونه گیری و ارسال نمونه برای آزمایشگاه سم شناسی

  نمونه گیری و ارسال نمونه برای آزمایشگاه سم شناسی

  نمونه‌گیری برای سم‌شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است. نمونه سم‌شناسی بایستی عاری از آلودگی باشد و تا آنجا که ممکن است باید تا رسیدن به آزمایشگاه حداقل تغییر و تجزیه در آنها صورت گرفته باشد.

عناوین اصلی