• کربوهیدرات های غیر الیافی و اثر آنها بر تولید شیر در گاوهای پرتولید

    کربوهیدرات های غیر الیافی و اثر آنها بر تولید شیر در گاوهای پرتولید

    کربوهیدرات‌ها مهم‌ترین منبع انرژی و پیش‌ماده تولید چربی و قند در شیر گاو می‌باشند. کربوهیدرات‌ها بزرگ‌ترین بخش در جیره غذایی گاوهای شیرده هستند و بین ۱۰ تا ۷۰ درصد از انرژی خالص موردنیاز شیر را تشکیل می‌دهند.

  • مدیریت پیشگیرانه لنگش دام

    مدیریت پیشگیرانه لنگش دام

    مدیریت پیشگیرانه در گله نیاز به دانستن شیوع لنگش و گروه خاص دامی تحت تاثیر می‌باشد که با استفاده از یک سیستم نمره‌دهی لنگش تعیین می‌شود.

عناوین اصلی