• گربه نژاد حبشی (Abyssinian cat)

    گربه نژاد حبشی

    ازمیان محبوب‌ترین نژادهای گربه، مراقبت از گربه نژاد حبشی (Abyssinian cat) راحت‌تر و لذت‌بخش‌تر است. آنها گربه‌های مهربانی بوده و با انسان‌ها و دیگر حیوانات رابطه‌ی خوبی دارند.

عناوین اصلی