• ماهیان گرمسیری (tropical)

    ماهیان گرمسیری

    ماهیان گرمسیری (tropical fishes)، ماهی‌های آب شیرین هستند که در کشورهای گرمسیری مانند؛ امریکای جنوبی و آسیا یافت می‌شوند.

عناوین اصلی