ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Longhaired Whippet

سگ ویپت موبلند (Longhaired Whippet)

سگ ویپت موبلند (Longhaired Whippet) ۱۳۹۹/۹/۱۰ 12:33:45 PM

سگ نژاد ویپت مو بلند (Longhaired Whippet) سگی شکاری با اندازه متوسط است که متعلق به گروه سگ‌های (Sighthounds) می‌باشد که با کمک چشمان تیزبینشان شکار می‌کنند.

عناوین اصلی