• زرده تخم مرغ بازتابنده سلامتی مرغ

    زرده تخم‌مرغ بازتابنده سلامتی مرغ

    سرمایه‌گذاری بر روی کاروتنوئیدها و فراهم کردن میزان موردنیاز آن‌ها برای زرده در طی مراحل رشد و بلوغ جوجه، تضمین‌کننده سلامتی آینده پرنده و جنین‌های تولیدی آن است.

  • نقش کاروتنوئیدها در کیفیت زرده تخم مرغ

    نقش کاروتنوئیدها در کیفیت زرده تخم مرغ

    جهت انباشته شدن حداکثری مواد ایجادکننده رنگ در زرده -کاروتنوئیدها (Carotenoids) - سلامتی مرغ تخم‌گذار باید در بیشترین میزان خود باشد. آشکار است که مرغ‌های سالم، تخم‌مرغ‌های سالم تولید می‌کنند.

عناوین اصلی