ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

چرخه زندگی سارکوسیست

چرخه زندگی سارکوسیست ۱۳۹۹/۸/۲۰ 9:53:59 AM

اسپروسیست‌های عفونت‌زا ازطریق مدفوع میزبان (سگ، گربه، انسان) خارج شده و پس از خورده شدن توسط میزبان واسط خورده شده و به روده وارد شده و از آنجا به بسیاری از بافت‌ها هجوم می‌برند.