ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Sarcocystis lindemanni

سارکوسیست در انسان

سارکوسیست در انسان ۱۳۹۹/۸/۱۹ 10:49:25 AM

این بخش می‌پردازد به بررسی انواع گونه‌های سارکوسیست در انسان Sarcocystis in human.

عناوین اصلی