ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Sarcocystis bertrami

سارکوسیست در اسب

سارکوسیست در اسب ۱۳۹۹/۸/۱۹ 10:26:13 AM

در این بخش از مقاله با انواع گونه‌های بیماری سارکوسیست در اسب Sarcocystis in horse آشنا می‌شویم.

عناوین اصلی