ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

شیوه امتیازدهی پرشدگی شکمبه

شیوه امتیازدهی پرشدگی شکمبه ۱۳۹۹/۸/۴ 6:50:32 PM

هم‌زمان با پیشرفت دانش معیارها و قوانین مختلفی ایجاد می‌شود که می‌توانند به بشر در ارزیابی ساده ولی کارآمد اتفاقات پیش آمده یاری رساند.

عناوین اصلی