ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

QTL

نقش عدم تعادل لینکاژ در برنامه های اصلاحی

نقش عدم تعادل لینکاژ در برنامه های اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۳ 10:32:39 AM

انتخاب با کمک نشانگر به‌عنوان ابزاری برای انتخاب موثر در جوامع دامی و گیاهی کاربرد دارد. این روش، از نشانگرهای مولکولی جهت دنبال کردن الگوی توارثی QTLها در طول شجره استفاده می‌نماید.

عناوین اصلی