• طوطی ماهی سیکلید یا ماهی پرت (Parrot Cichlid Fish)

    طوطی ماهی سیکلید

    طوطی ماهی سیکلید یا ماهی پرت (Parrot Cichlid Fish) ازجمله ماهیانی هستند که به Man-Made Hybrid معروفند، به این معنی که این گونه ماهیان در طبیعت وجود نداشته و با دستکاری‌های ژنتیکی ایجاد شده‌اند.

عناوین اصلی