• گوسفند کردی مقاوم ترین نژاد نسبت به بیماری ها

    گوسفند کردی مقاوم ترین نژاد نسبت به بیماری ها

    گوسفند کردی مقاوم‌ترین نژاد نسبت به بیماری‌هاست. گوسفند کردی گونه‌ای از نژاد آواسی فلسطینی است که وطن اصلی این نژاد در ایران نواحی غرب کشور به خصوص استان‌های کردستان و ایلام است.

عناوین اصلی