• محصول PL-68 منبع پروتئین و اسید آمینه

    محصول PL-68 منبع پروتئین و اسید آمینه

    محصول PL-68 منبع عمومی بسیار مقرون به‌صرفه‌ای از پروتئین و اسیدهای آمینه در جیره‌های غذایی حیوانات مزرعه‌ای می‌باشد.

  • مشخصات کیفی محصول PL-68

    مشخصات کیفی محصول PL-68

    PL-68 حاوی سطوح بالایی از پروتئین با منشاء گیاهی است که تامین‌کننده حداقل ۷۲٪ و پروتئین خام می‌باشد.

عناوین اصلی