ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند نژاد چویوت (Cheviot)

گوسفند نژاد چویوت (Cheviot) ۱۳۹۹/۶/۳۱ 11:54:24 AM

گوسفند چویوت (Cheviot sheep) نژادی دومنظوره از گوسفندان بومی است که هم گوشت و هم پشم آن ارزشمند می‌باشد.

عناوین اصلی