• ماهی بی ترلینگ (Amur bitterling)

    ماهی بی ترلینگ

    ماهی بی ترلینگ (Rhodeus sericeus بومی اروپای شمالی و سواحل شرقی بالتیک و حوزه دریای سیاه و دریای خزر می‌باشد که تا اندازه ۸ سانتی‌متر رشد می‌کند.

عناوین اصلی