• درمان های طبیعی برای جرب سارکوپتیک

    درمان‌های طبیعی برای جرب سارکوپتیک

    داروهای مخاطره‌آمیز (و عصبی) که ذکر شد تنها گزینه برای ازبین بردن جرب سارکوپتیک نیستند. می‌توانید از دامپزشک خود درباره برخی درمان‌های طبیعی مشورت کرده یا از روش‌های درمانی زیر کمک بگیرید.

عناوین اصلی