• گوسفند نژاد هبریدین (Hebridean Sheep)

    گوسفند نژاد هبریدان

    گوسفند نژاد هبریدین (Hebridean Sheep) بومی جزایر سواحل غربی اسکاتلند می‌باشد. این نژاد کوچک شبیه به دیگر گوسفندان دم‌کوتاه اروپای شمالی است.

عناوین اصلی