ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Black Ghost

ماهی بلک گوست (Black Ghost)

ماهی بلک گوست (Black Ghost) ۱۳۹۹/۵/۹ 10:00:41 AM

ماهی بلک گوست (Black Ghost)، که به نام‌های روح‌ماهی یا روح سیاه نیز شناخته می‌شود، ماهی‌ای است که هرگز در آکواریوم تکثیر نشده است و همیشه از طبیعت صید شده و وارد وارد بازار ماهیان زینتی می‌شود.