ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

طاعون

طاعون نشخواركنندگان كوچک PPR

طاعون نشخواركنندگان كوچک PPR ۱۳۹۹/۲/۴ 1:17:58 PM

ویروس مولد بیماری طاعون نشخواركنندگان كوچک (PPR = Ruminants Peste des Petits) از جنس موربلی ویروس (morbillivirus) تحت فامیل پارامیکسو ویروینه (Paramyxovirinae) و فامیل پارامیکسوویریده (Paramyxoviridae ) قرار دارد.

طاعون گاوی (Rinderpest)

طاعون گاوی (Rinderpest) ۱۳۹۸/۵/۲۳ 1:47:03 PM

طاعون گاوی (Rinderpest (RP یک بیماری ویروسی واگیردار است که در گاو و گاومیش اهلی و بعضی حیوانات وحشی بوجود می‌آید. عامل آن نوعی ویروس از خانواده پارامیکسو ویریده و از جنس موربیلو ویروس می‌باشد.

عناوین اصلی