ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

مدفوع خرگوش

راهنمای مدفوع سالم در خرگوش

راهنمای مدفوع سالم در خرگوش ۱۳۹۹/۴/۲۳ 10:26:10 AM

این نوشته شما را با مدفوع خرگوش‌های سالم و مشکلاتی که ممکن است نشانی از بیماری در خرگوش‌ها باشد، آشنا می‌کند. اگر خرگوش شما در 24 ساعت گذشته مدفوع نکرده است خیلی فوری به دامپزشک مراجعه کنید.