• تشخیص و درمان ادرار قرمز در خرگوش

    تشخیص و درمان ادرار قرمز در خرگوش

    تغییر رنگ ادرار خرگوش باید توسط دامپزشک بررسی شود. اگر تغییری در خوراک، ادرار کردن یا سایر رفتار حیوان مشاهده نشد، نگران نشوید اما ادرار خرگوش را بررسی کنید درصورتی‌که پس از 3 روز به رنگ طبیعی بازنگشت به دامپزشک مراجعه کنید.

  • آیا خرگوش های ماده دوران قاعدگی دارند و آیا خونریزی می کنند؟

    آیا خرگوش‌های ماده دوران قاعدگی دارند و آیا خونریزی می‌کنند؟

    فحل حالت گرمی جنسی یا تمایل حیوان ماده به جنس مقابل را گویند. اکثر گونه‌های پستاندار آمادگی برای باروری را با کمک فحلی به نرها نشان می‌دهند، اما درمورد خرگوش‌ها متفاوت است.

عناوین اصلی