• گوسفند نژاد همشایر (Hampshire)

    گوسفند نژاد همشایر

    منشا گوسفند همشایر (Hampshire) کشور انگلستان است، که به همشایر داون (Hampshire Down) نیز معروف است، نام این نژاد از زادگاهش همشایر که در سواحل جنوبی انگلستان واقع شده است، سرچشمه می‌گیرد.

عناوین اصلی