ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسپرولاسیون

کشت مدفوع (اسپرولاسیون / هاگ دار شدن)

کشت مدفوع (اسپرولاسیون / هاگ دار شدن) ۱۳۹۹/۳/۶ 9:56:13 AM

اسپرولاسیون اووسیست یک مرحله تکاملی است که در داخل اووسیست صورت می‌گیرد. در مدفوع تازه دفع شده اووسیست گونه‌های مختلف کوکسیدیا ممکن است شبیه هم باشد.

عناوین اصلی