• راه های معدوم سازی لاشه طیور

    راه‌های معدوم‌سازی لاشه طیور

    در مرغداری‌های صنعتی تقریباً هرروز تعداد زیادی از طیور به دلایل مختلف تلف می‌شوند که اگر به‌درستی معدوم نگردند می‌توانند آلودگی زیادی را گسترش داده و بیماری‌های مختلفی را در محیط پخش کند.

عناوین اصلی