• پیشگیری از سالمونلا

    پیشگیری از سالمونلا

    رعایت اصول امنیت زیستی و به‌ویژه کنترل افراد و تجهیزات در مزرعه، به‌منظور پیشگیری از ورود سالمونلا و سایر ارگانیسم‌های بیماری‌زا به مزرعه امری حیاتی است.

  • واکسیناسیون؛ استراتژی کلیدی برای کنترل سالمونلا در پرورش طیور

    واکسیناسیون؛ استراتژی کلیدی برای کنترل سالمونلا در پرورش طیور

    افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ و تخم‌مرغ احتمال بروز بیماری‌هایی با منشاء غذایی سالمونلا را افزایش می‌دهد پس بیشترین تمرکز باید جهت کاهش یا حذف باکتری‌های منتقله از طریق این‌گونه محصولات طیوری به انسان قرار گیرد.

عناوین اصلی