• علل رایج ورم پستان

  ورم پستان

  ورم پستان از جمله بیماری‌هاییست که در گله‌ ضررهای اقتصادی بی‌شماری به بار می‌آورد. ضررهای اقتصادی ناشی از ورم پستان تنها هزینه‌های درمانی و دامپزشکی، کاهش تولید شیر و بیرون ریختن شیر به دلیل آنتی بیوتیک درمانی را شامل نمی‌شود، بلکه از بین بردن دام مبتلا خود نیز می‌تواند ضرر اقتصادی بزرگی محسوب شود.

 • نکات مهم در مورد ورم پستان مایکوپلاسمایی

  نکات مهم در مورد مایکوپلاسموزیس

  در این نوشته به برخی نکته‌های مهمی که درمورد بیماری مایکوپلاسموزیس (بخصوس ورم پستان مایکوپلاسمایی) باید به آنها آگاه باشید، خواهیم پرداخت.

 • ماستیت مایکوپلاسمایی

  ماستیت مایکوپلاسمایی

  گاهی گاوهای آلوده به ماستیت مایکوپلاسمایی، ظاهری سالم داشته و با این‌که پستان بشدت آلوده می‌باشد ولی آنها جز دفع گاه‌به‌گاه باکتری و ناقل تحت کلینیکی بودن علامت دیگری ندارند.

 • اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما

  اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما

  ورم پستان در اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما را می‌توان ازروی علائم کلینیکی و اختصاصاتی که دارد از سایر ورم پستان‌ها مثل استافیلوکوکی و استرپتوکوکی تفریق داد.

عناوین اصلی