ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما

اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما ۱۳۹۹/۲/۱۱ 3:02:11 PM

ورم پستان در اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما را می‌توان ازروی علائم کلینیکی و اختصاصاتی که دارد از سایر ورم پستان‌ها مثل استافیلوکوکی و استرپتوکوکی تفریق داد.

ماستیت مایکوپلاسمایی

ماستیت مایکوپلاسمایی ۱۳۹۹/۲/۱۱ 3:02:08 PM

گاهی گاوهای آلوده به ماستیت مایکوپلاسمایی، ظاهری سالم داشته و با این‌که پستان بشدت آلوده می‌باشد ولی آنها جز دفع گاه‌به‌گاه باکتری و ناقل تحت کلینیکی بودن علامت دیگری ندارند.

عناوین اصلی