• مشخصات ماهی آروانای سالم (Scleropages spp)

    ماهی آروانا

    از آنجایی‌که ماهی آروانا Scleropages spp بسیار گران‌قیمت است، باید هنگام خرید به چند نکته مهم دفت کنید تا بهترین ماهی را انتخاب نمایید.

عناوین اصلی