ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Cameroon goat

بز نژاد کامرون (Cameroon goat)

بز نژاد کامرون (Cameroon goat) ۱۳۹۹/۱/۳۱ 12:53:24 PM

بز کامرون (Cameroon goat) از گروه بزهای پیگی (pigmy goats) است که از سرزمین مادری خود آفریقا به دیگر کشورهای جهان برده شده است.

عناوین اصلی