• پشم خوری (Trichophagia)

    پشم‌خوری

    پشم‌خوری (Trichophagia) رفتاری است غیرعادی که وقتی تعداد زیادی گوسفند در جایی بسته و محدود قرار گیرند، رخ می‌دهد.

عناوین اصلی