ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Trichophagia

پشم خوری (Trichophagia)

پشم خوری (Trichophagia) ۱۳۹۹/۱/۲۸ 9:32:43 AM

پشم‌خوری (Trichophagia) رفتاری است غیرعادی که وقتی تعداد زیادی گوسفند در جایی بسته و محدود قرار گیرند، رخ می‌دهد.

عناوین اصلی