• آدنوماتوز ریوی (Ovine pulmonary adenocarcinoma)

    آدنوماتوز ریوی در دام

    آدنوماتوز ریوی (Ovine pulmonary adenocarcinoma) نوعی بیماری تومری واگیردار ریه است که به‌وسیله یک بتارتروویروس معروف به jaagsiekte sheep re تا trovirus (JSRV) ایجاد می‌شود.

عناوین اصلی