• بیماری بزرگ شدن طحال و کبد (Big Liver & Spleen Diseas)

    بیماری بزرگ شدن طحال و کبد

    بیماری بزرگ شدن طحال و کبد (BLS) عفونی و مسری است که با افت ناگهانی تولید تخم‌مرغ، افزایش مرگ ومیرو بزرگ شدن طحال و کبد مرغ‌های بالغ، به‌ویژه در طیور گوشتی همراه است که در تخمگذاران کمتر دیده می‌شود.

عناوین اصلی