• سندرم بره های سست و ضعیف (Floppy Kid Syndrome)

    سندرم بره‌های سست و ضعیف

    سندرم بره‌های سست و ضعیف (Floppy Kid Syndrome) یا سندرم بزغاله چلمن عارضه‌ای است که در 3-14 روزگی رخ می‌دهد این بیماری بدون اسهال قبلی بوده و تا 100% بره‌ها مبتلا هستند.

عناوین اصلی